Tạo má lúm Thu Cúc
Thời gian tạo má lúm đồng tiền

Thời gian tạo má lúm đồng tiền

Em rất muốn có đôi má lúm đồng tiền duyên dáng như thần tượng Lâm Tâm Như nên đang định đi phẫu thuật tạo má lúm đồng tiền tại Thu Cúc. Có điều hiện em vẫn chưa rõ thời gian tạo má lúm đồng tiền là bao lâu, chi phí ...

Chi tiết